Showflat - Discovery bay - Hong Kong

Screen Shot 2014-02-10 at 13.25.48.png
Screen Shot 2014-02-13 at 14.22.41.png
Screen Shot 2014-02-10 at 17.33.53.png